Rodinné konstelace – co to je ?

Všichni máme občas pocit, že jsme se ve svém životě a ve svých problémech ztratili. Najednou je toho na nás mocnevíme, jak všechno vyřešit a odkud vlastně začít. V našem životě se objevují překážky, dostáváme se do konfliktů s okolím, prožíváme zklamání, bolest, pocity křivdy, přicházejí nemoci.

Masáže Kalokagatia Rodinné konstelaceRodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou účinným nástrojem ke změně osobních postojů a negativních vzorců myšlení, které nám neslouží a které si neseme z naší původní rodiny, tedy té, kde jsme vyrůstali.

Se svými rodiči, se svojí rodinou, se svými předky jsme v neustálém spojení. Kromě genetických informací dědíme i myšlenkové „programy“ které nás nevědomky řídí. Tyto myšlenkové programy nemůžeme vidět, protože jsou integrovány v naší psychice. Jsme na ně zvyklí. Jsou naší součástí. A právě rodinné konstelace ukazují tyto skryté programy takové, jaké jsou.

Masáže Kalokagatia Rodinné konstelaceProč rodinné konstelace?

S rodinou jsme spojeni skrze celé generace. Nevědomky formuje to, jak vidíme svět, jak cítíme, myslíme a jednáme. Rodina je jednou z hlavních příčin kvality Vašich vztahů, zdraví a života.

Rodinné konstelace pomáhají objevit, jak jsme ovlivněni osudy dalších členů rodiny včetně našich předků. Na tomto základě pak vytváříme vztahy vůči svým partnerům a dětem.

Tato metoda odhaluje hluboká spojení a zápletky, ke kterým nemá tradiční psychoterapie přístup.

Jak probíhají konstelace?

Před vlastními konstelacemi je dobré se informovat o historii své rodiny. Získat co nejvíce informací o významných událostech, které se udály i v minulých generacích jako například:

– předčasná nebo tragická úmrtí,Masáže Kalokagatia Rodinné konstelace
– úmrtí malých dětí,
– úmrtí při porodu,
– emigrace,
– vyloučení z rodiny,
– vážné a duševní nemoci,
– ztráty majetku,
– vězení,
– křivdy,
– zločiny apod.

Na začátku sdělíte terapeutovi svou motivaci. Může to být např. disharmonie v partnerství, problematické dítě, nemoc, špatné vztahy s rodiči, finanční problémy atd. Na základě výše zmíněných informací určím zástupce členů Vaší rodiny, kteří jsou důležití pro postavení rodinné konstelace. Vaši příbuzní nemusí být na semináři přítomni.

Z přítomných účastníků semináře si vyberete zástupce za určené členy rodiny i za sebe sama a intuitivně je postavíte do prostoru – do konstelace. Zástupci se ocitnou v energetickém poli Vaší rodiny. Mohou tak vypovídat o vztazích, které v rodině cítí, kdo je kým ovlivňován, kdo z rodiny odchází, kde dochází k disharmonii atd.

Následně se hledá, jak tento rodinný systém společně uvést zpět do rovnováhy. Nacházíme harmonii, léčení a řešení Vaší situace. Zástupci se pak cítí v rodinné konstelaci dobře a mají pocit, že našli své správné místo.

Na závěr vstoupí do rodinné konstelace klient, který si konstelaci nechal postavit a procítí sám na sobě, jak je jeho rodinný systém nyní v harmonii a rovnováze.

„Rodinné konstelace přinášejí do našich vztahů harmonii a lásku.“

_______________________________________________________________

Masáže Kalokagatia Rodinné konstelace

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů