AUTOTRAKČNÍ TERAPIE PÁTEŘE

KONSTRUKCE AUTOTRAKČNÍHO LEHÁTKA:

 - vyrobeno z odolného ocelového materiálu

- stabilní a odolná hliníková konstrukce o tloušťce 3,5 cm s protiskluzovými patkami na nohou

- vysoká stabilita

- měkká povrchová úprava podložky na ležení + pohodlná opěrka hlavy

- nosnost 120 kg

- skládací mechanismus

CO JE AUTOTRAKČNÍ LEHÁTKO?

Autotrakční lehátko známé také jako rehabilitační lavice či inverzní stůl je pomůcka, která byla vyvinuta pro preventivní a léčebné využití při bolestech a onemocnění zad, páteře a pohybového systému.

Autotrakční lehátko Vás dokáže plynule přetočit do pozice, kdy hlavou směřujete směrem k zemi.

Přednosti obrácené polohy na autotrakčním lehátku oproti jiným obráceným polohám

např. z jógy (stoj na hlavě,svíčka,...)

snadné zaujmutí obrácené polohy
jednoduché ovládání polohy na autotrakčním lehátku
respektování subjektivních pocitů
snadno nastavitelná poloha v závislosti na výšce postavy
možnost volby sklonu a doby setrvání v obrácené poloze
OVLÁDAT LEHÁTKO SE NAUČÍTE DO 5 MINUT !!!

AKCE MĚSÍCE LEDNA

POČÁTKY AUTOTRAKČNÍ TERAPIE PÁTEŘE (ATTP)?

Účinky zemské přitažlivosti na člověka v obracené vertikální poloze se začaly zkoumat v souvislosti s výzkumem v leteckém a kosmickém zdravotnictví, kdy se zjišťoval vliv přetížení na fyziologické funkce lidského organizmu.

Trenažéry, jejichž činnost je založena na tomto principu, jsou běžnou součástí speciálního výcviku vojenských pilotů a kosmonautů i v dnešní době. Nácvik obrácené polohy v něm hraje nezastupitelnou úlohu.

PROČ VYUŽÍT OBRÁCENOU POLOHU?

Vertikální a zemská přitažlivost hraje důležitou roli v krevním oběhu člověka.

Aby se  krev dostala do srdce a do plic musí v oblasti pod úrovní srdce překonat zemskou přitažlivost. To se děje zcela bez problémů u fyzicky pracujícího, stále se pohybujícího člověka.

Při „sedavém“ způsobu života, jsou svalové stahy nedostatečné pro zajištění normální rychlosti krevní oběhu. Dochází k hromadění a stagnaci žilní krve v dolních končetinách a v oblasti břicha. A tím k k narušení funkce vnitřních orgánů.

V oblastech těla nad úrovní srdce dochází často ke zhoršení oběhu tepenné krve směrem k mozku. Situace je o to horší, že při práci „hlavou“ má člověk velký požadavek na přívod okysličené krve do mozku.

Většina zdravotních cvičení, podobně jako jóga, zcela logicky klade velký důraz na polohy, které tyto nedostatečnosti dokáží kompenzovat.

ÚČINKY OBRÁCENÉ POLOHY

1/ NA KOSTERNÍ SKELET

Úrazem, nemocí, nesprávnými pohybovými návyky a především věkem dochází k degeneraci meziobratlových spojení a sesedání meziobratlových plotének.  To je také nejčastější příčinou bolestí v oblasti zad.

 • uvolnění svalů
 • citlivé protažení páteře
 • opětovné nasátí tekutiny zpět do meziobratlových plotének
 • lepší a dostatečné výživě plotének
 • zvýšení elasticity a pevnosti plotének
 • regenerace a pozvolné vyrovnání postavení jednotlivých obratlů
 • zlepšení kondice celé páteře
 • odstranění příčin bolestí zad

2/ NA PÁTEŘ

 • předcházení vzniku statických poruch páteře (skolióza) u mladistvých v období růstu
 • prevence vzniku bolestivých vertebrogenních stavů (bolestí zad)
 • léčba většiny bolestivých vertebrogenních syndromů
 • léčba poruch statiky páteře mladých jedinců (vadné držení těla, skoliotické a kyfotické držení těla, léčba skolióz všech stupňů)

3/ NA KREVNÍ OBĚH

Vzpřímená poloha podporuje městnání krve v žilách v částech těla pod úrovní srdce, zatím co nad úrovní srdce je bržděn tok tepenné krve. Obrácená poloha na autotrakčním lehátku způsobuje obrat v této situaci.

 • okamžité odvádění žilní krve z dolních končetin
 • prevence proti městnání krve, křečových žil, hemeroidů
 • odststraňování krevní stáze z břišních orgánů
 • urychlení návratu žilní krve do srdce
 • očista organismu bez zatížení činnosti srdce
 • dostatečný a plynulý přívod tepenné krve do mozku

4/ NA BŘIŠNÍ ORGÁNY

Oblast břicha je v podstatě staveništěm organismu. Jde o oblast mezi bránicí a pánví, která hraje v našem životě rozhodující úlohu.

 • zajištění dostatečného odtoku krve z orgánů uložených v podbřišku
 • uvolnění prostaty a navození okamžité úlevy
 • odkrvení pohlavních orgánů
 • prevence poklesu břišních orgánů (ledvin, žaludku, střev…) či jejich návrat do původní polohy
 • podpora funkce zažívacího ústrojí (hlavně jater)
 • přirozená účinná masáž jater a jejich regenerace

5/ NA PLÍCE

 • úprava a zkvalitnění dýchání
 • zajištění dobré ventilace plic
 • regenerace plic
 • zlepšení odvodu zbytkového vzduchu, který je pro tělo toxický

6/ NA MOZEK

Mozek je nejlépe prokrvený orgán našeho těla, neboť jeho potřeba čerstvé krve je nesrovnatelně vyšší než u jiných orgánů nebo tkání.

 • dostatečný přítok krve do mozku
 • obnovování pružnosti kapilár
 • regenerace a „promytí“ mozkových vlásečnic
 • prevence či odstranění migrén a bolestí hlavy
 • dostatečné prokrvení mozku a pozitivní stimulace duševních funkcí
 • zlepšení paměti a soustředění
 • odbourání stavu úzkostí a nervozity

7/ ESTETICKÉ A JINÉ ÚČINKY

 • zlepšení statiky páteře
 • zajištění vzpřímeného postoje a pružné chůze
 • prokrvení obličeje a zlepšení výživy tkání
 • omlazení všech vrstev kůže a její regenerace
 • prokrvení vlasové pokožky a podpora růstu vlasů
 • odstranění nespavosti
 • prohloubení spánku

8/ TERAPEUTICKÉ ÚČINKY

Zemský povrch je nabit záporně, avšak vysoká atmosféra má náboj kladný. Spodní vrstvy atmosféry, v nichž žijeme, se tedy nacházejí v elektrostatickém poli směřujícím shora dolů. Při poloze ve stoje je člověk vystaven vertikálnímu proudu této energie. Při obrácené poloze na autotrakčním lehátku působí tento proud na tělo opačně, má  vyrovnávací účinek.  Obrácená poloha má tedy velký terapeutický účinek.

NEJVHODNĚJŠÍ DOBA APLIKACE AUTOTRAKCE

Nejvhodnější doba pro aplikaci obrácené polohy na autotrakčním lehátku je večer po celodenní zátěži. Ta je z těla obrácenou polohou doslova sejmuta. Protože následně již nejsme vystaveni žádné zátěži (jdeme spát), přetrvává rozvolnění páteře a kloubů až do rána. Tím jsou samozřejmě podpořeny a prohloubeny všechny další účinky, které obrácená poloha s sebou nese, včetně terapeutických účinků.

V rámci masáží je vhodné využít autotrakční lehátko na závěr celé masáže, kdy svaly jsou krásně uvolněné, a tak dojde k maximálnímu protažení celého těla do jeho ideálních krajních poloh. Účinek masáže se tím zkvalitňuje a prodlužuje.

Pozitivní výsledky se zpravidla dostavují záhy a to již po několika opakováních.